Sơn Kova lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời K209-Gold – 4kg

Giá: Liên hệ

K209-Gold là sơn phủ ngoài trời, hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat có tính kháng kiềm cao, chịu được thời tiết hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.