Sơn Kova lót kháng kiềm cao cấp trong nhà K109-Gold – 4kg

Giá: Liên hệ

K109-Gold là loại sơn hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat, được dùng làm sơn lót kháng kiềm trong nhà, có thể dùng cho ngoài trời.